بعد از ۱۶ سال حزب سوسیال دموکرات در انتخابات پارلمانی آلمان از اتحادیه دموکرات مسیحی پیشی گرفت و اکنون می‌تواند رهبری تشکیل دولت ائتلافی را به عهده بگیرد و به حاکمیت آنگلا مرکل و  محافظه‌کاران بر این کشور پایان دهد.  

به گزارش شبکه ARD حزب سوسیال دموکرات ۲۶ درصد آرا و اتحادیه دموکرات مسیحی ۲۴.۵ درصد آرا به دست آورند. با این حال هر دو حزب مدعی‌اند که می‌توانند رهبری تشکیل دولت ائتلافی را به دست گیرند. تشکیل دولت ائتلافی به جلب حمایت حزب سبزها و حزب دموکرات آزاد بستگی دارد. به یک معنا صدراعظم بعدی و جانشین مرکل را در عمل این دو حزب تعیین می‌کنند.

اولاف شولتس، کاندیدای حزب سوسیال دموکرات و آرمین لاشت، کاندیدای اتحادیه دموکرات مسیحی، هر دو برای گفت‌وگو با سبزها اعلام آمادگی کرده‌اند.

پیروزی بزرگ حزب سبزها

حزب سبزها موفق شد با کسب بیش از ۱۴ درصد از آرا، ۱۱۴ کرسی پارلمان را از آن خود کند. سوسیال دموکرات‌ها ۲۰۵ کرسی و دموکرات مسیحی‌ها ۱۹۴ کرسی پارلمان را به دست آوردند. حزب دست راستی آلترناتیو برای آلمان ۸۴ کرسی، دموکرات‌های آزاد ۹۱ کرسی و حزب چپ‌ها ۳۹ کرسی پارلمان را به دست آوردند.

به این ترتیب هیچ‌یک از احزاب پیشرو حائز اکثریت آرا برای تشکیل دولت مستقل نیستند و ائتلاف این دو حزب بزرگ نیز در دستور کار قرار ندارد. لذا، محتمل‌ترین گزینه تشکیل دولت سه‌حزبی است که ممکن است توسط محافظه‌کاران نزدیک به مرکل نیز هدایت شود.

پیش به سمت تشکیل دولت ائتلافی

مذاکرات تشکیل دولت ائتلافی ممکن است حتی چندین ماه به درازا بکشد. تا آن زمان آنگلا مرکل، صدراعظم زمام امور را در دست خواهد داشت.

انتخابات پارلمانی آلمان، از مهم‌ترین انتخابات این کشور طی یک دهه گذشته محسوب می‌شود. ریزش آرای اتحادیه دموکرات مسیحی در مقایسه با انتخابات قبلی نشان داد که بسیاری از شهروندان آلمان به اعتبار آنگلا مرکل رأی خود را به این حزب می‌دادند.