کانال‌های روباز فاضلاب در مجاورت خانه‌ها علاوه بر بوی تعفن بلای جان کودکان این منطقه است که تاکنون شماری از آنها با سقوط در این کانال‌ها جانشان را از دست داده‌اند.

این منطقه فاقد هرگونه خدمات شهری است و شهروندانش از بحران پسماند نیز رنج می‌برند.

 کودکان کوی سیاحی از داشتن محیطی پاک محرومند و در چنین محیط آلوده‌ای کودکی‌شان سپری می‌شود.

در مجموع حاشیه‌نشینان اهواز در سال‌های گذشته با بحران‌های متعدد دست به گریبان بوده‌اند؛ سیل خانه‌هایشان را ویران کرد. معابر عمومی در فاضلاب غرق شد و از آب آشامیدنی محروم ماندند.