سه منطقه در لهستان که پیشتر با تصویب قطعنامه علیه «ایدئولوژی دگرباشان (LGBTQ)» خود را «منطقه عاری از دگرباشان جنسی» اعلام کرده بودند، به‌دنبال فشار کمیسیون اروپا این قطعنامه‌ها را لغو کردند. کمیسیون اروپا لهستان را به قطع منابع مالی تهدید کرده است. قطعنامه‌های مذکور برای اولین بار در سال ۲۰۱۹ به تصویب رسید که در جریان آن تقریباً ۱۰۰ منطقه دیگر نیز قطعنامه‌های مشابهی را به تصویب رساندند. مقام‌های محلی این مناطق با حدف حفاظت از ارزش‌های خانوادگی دگرجنس‌گرایان و با اعلام این‌که کارزار حقوق همجنس‌گرایان «حمله به ارزش‌های سنتی کاتولیک است»، صدور قطع‌نامه علیه بخشی از شهروندان را توجیه کردند. تصویب قطعنامه‌های فوق با حمایت کامل حزب راست‌گرای «قانون و عدالت» لهستان انجام شد و به‌رغم اساس نمادین و لازم‌الاجرا نبودنشان، به جنگ فرهنگی و عرفی علیه دگرباشان و تشدید رفتارهای تبعیض‌آمیز علیه آن‌ها دامن زدند. اقدامی که خشم اتحادیه اروپا را برانگیخت. این اتحادیه اعلام کرد تصویب چنین مواردی نقض قوانین ضد تبعیض اروپاست. کمیسیون اروپا در ادامه از پنج منطقه بزرگ خواست فوراً این قوانین را لغو کنند و تهدید کرد در صورت خودداری از لغو قوانین مذکور تا ۱۲۶ میلیون یورو از بودجه دولت‌های محلی را مسدود خواهد کرد. وزیر دادگستری لهستان اروپا را به باج‌گیری متهم کرد. با این‌حال در واکنش به پاسخ اروپا، ابتدا منطقه Swietokrzyskie در هفته گذشته و مناطق Podkarpackie ، Lubelskie و Malopolskie در هفته جاری این قوانین را لغو کردند. روابط همجنس‌گرایان هنوز از نظر قانونی در لهستان به‌رسمیت شناخته نشده و این کشور اعطای سرپرستی فرزند به زوج‌های همجنس‌گرا را هم ممنوع کرده است.