این منطقه فاقد هرگونه امکانات شهری است. اهالی این شهرک بدون داشتن آب لوله کشی، خط تلفن، گاز و برق در کوچه‌های خاکی و میان انبوهی از نخاله‌های ساختمانی که به صورت غیرقانونی در اطراف آنجا تخلیه می‌شود زندگی می‌کنند.

آب آشامیدنی ساکنان این شهرک از طریق دو تانکر آب که در ابتدا و انتهای روستا قرار دارند تامین می‌شود.

کودکان این منطقه نیز از داشتن مدرسه و محیطی سالم برای بازی محروم هستند.