توماج صالحی، خواننده رپ اعتراضی ایرانی در روزهای گذاشته دو نماآهنگ به نام‌های «چوبِ معلم» و «نه به اعدام» را منتشر کرده است.

توماج صالحی در دو اثر دیگرش که پیش از این منتشر شد، به نام‌های «زندگی نرمال» و «سوراخ موش» به سیاست‌های جمهوری اسلامی اعتراض کرده بود و همین زمینه ساز دستگیری‌ و بازداشتش شده بود. 

او در ۳۰ شهریور پس از نزدیک به دو هفته بازداشت به تبلیغ علیه نظام متهم شد و سرانجام با تودیع قرار کفالت از زندان آزاد شد. 

او در ترانه‌‌های سیاسی‌اش به موضوعاتی چون اعتصاب‌های کارگری، فساد دولتی، اعدام‌ و زندان و «بی‌اعتنایی هنرمندان به وضعیت جامعه‌» می‌پردازد.

دستگیری او با واکنش‌های اعتراضی گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شد.