طالبان می‌گوید در ماه‌های آینده درباره بازگشت زنان و دختران به مشاغل، رسانه‌ها و کلاس‌های درس تصمیم‌گیری می‌کند. برمبنای اظهارات سخنگوی طالبان در گفت‌وگوی او با وبسایت عصر ایران، قرار است «مجمعی از علمای اسلام» برای پیدا کردن راه‌حلی در جهت مقابله طالبان با اعتراض‌ها و انجام «مسئولیت الهی» در قبال زنان تصمیم بگیرند. سخنگوی طالبان درباره فعالیت زنان در رسانه‌ها نیز ادعا کرد زنان همچنان در رسانه‌های خصوصی مشغول به کارند و در رسانه‌های دولتی نیز طالبان به‌دنبال ایجاد چارچوب «معقول» برای اشتغال زنان و عملی کردن اصول شرعی‌ست و نظرات خود را درباره اینکه زنان کجا و در چه سطحی کار یا تحصیل داشته باشند، اعمال خواهد کرد. مجاهد گفت: اين هم يك مسئله است كه خانم‌ها در كدام شرايط مي‌توانند كار كنند و در كدام سطوح مي‌توانند كار كنند براي حكومت. اين يك مسئله‌اي است كه كاملا طرف شرعی خودش را دارد و دنبال اين هستيم راه‌حل شرعی را برايشان پيدا كنيم و بعد طبق اصول شرع برايشان چارچوب بسازيم، آن‌ها هم فعاليت كنند.