سخنگوی وزارت خارجه آمریکا: مذاکره در بروکسل درباره برجام ضرورتی ندارد

آمریکا با برگزاری گفت‌وگوهای طرف ایرانی با اروپایی در بروکسل بدون حضور سایر قدرت‌ها مخالفت کرد. وزیر خارجه ایران در گفت‌وگو با دبیرکل سازمان ملل همچنان به بروکسل چشم امید داشت.