مذاکرات برجام و فرصت‌طلبی جنگ‌طلب‌ها

اسرائیل به تهدیدهای نظامی علیه ایران ادامه می‌دهد. سرنوشت مذاکرات وین مشخص نیست و هرچند ایران برای ادامه گفت‌و‌گو ابراز تمایل کرده،‌ معلوم نیست خواسته‌اش برای مذاکره اولیه در بروکسل با طرف‌های اروپایی، برآورده می‌شود یا خیر.