براساس گزارش پایشگران فرونشست در اصفهان، بنای تاریخی حکیم یا مسجد جورجیر دچار ترک‌های فرونشستی شده است.

این بنای تاریخی از مساجد چهار ایوانی مربوط به پایان دوره صفوی در منطقه قدیمی باب‌الدشت اصفهان قرار دارد.

گفته می‌شود دیوار الحاقی غربی این بنا به دلیل برداشت آب از چاه نیز دچار فرونشست موضعی شده است.

بین ۵۰ تا ۸۰ درصد از دشت‌های ایران در معرض فرونشست زمین قرار دارد. تهران، فارس، کرمان و دشت‌های مشهد و اصفهان از جمله مناطقی محسوب می‌شوند که به شدت با پدیده فرونشست زمین مواجه هستند.

امیر زاغیان، معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان سه‌شنبه ۲۷ مهر نسبت به عوارض خشکسالی بر جمعیت اصفهان هشدار داد و گفت:

«کمترین و البته خطرناک ترین عوارض خشکی زاینده رود فرونشست زمین است و اگر خشکی زاینده رود با همین شرایط ادامه یابد اصفهان با تمدنی چند هزار ساله تا ۱۵ سال آینده به شهری متروکه تبدیل خواهد شد».

در ایران فرونشست زمین را با برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی مرتبط می‌دانند.