«خط چهار حصار» پیش از ورودی جاده چالوس در شرق کرج قرار دارد. این محله فاقد قوانین شهرسازی و شهرنشینی است. گفته می‌شود برخی از خانه‌ها ظرف ۲۴ ساعت ساخته شده‌اند، خانه‌هایی کوچک که در برابر باد هم مقاوم نیستند و دسترسی به شبکه فاضلاب شهری نیز ندارند.

حضور خلافکاران، اعتیاد و فساد، به‌ویژه کودکان این محله را در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار می‌دهد.