این فیلم حاصل همکاری کانون ره‌آورد در شهر آخن آلمان و انجمن امید در بلژیک است. پدیدآورندگان «کشتار ۶۷ ـ زخم التیام‌نیافته» بازگویی فجایعی را که در آن روزها رقم خورده، از مهم‌ترین وظایف فعالان حقوق بشر می‌دانند و معتقدند تا زمان دستیابی به حقیقت و عدالت این راه باید ادامه یابد.

در این فیلم برای نخستین بار مژگان بی‌غم، علی کوسچی، رضوان مقدم، فواد تابان و مهین فهیمی از اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسیِ اعدام‌شده در تابستان ۶۷، ضمن مرور خاطرات خود از آن روزهای تلخ، از امیدشان برای فرارسیدن روز دادخواهی سخن می‌گویند.

این فیلم که در دو بخش تهیه شده است قرار بود هم‌زمان با سالگرد اعدام‌های تابستان ۶۷ منتشر شود، اما شرایط ویژه‌ی دوران همه‌گیری کرونا مانع از انتشار آن در موقع مقرر شد.

بخش دوم: