مذاکرات برجام: بایدن برای داشتن «برنامه جایگزین» تحت فشار است

با تأخیر بیشتر در آغاز مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام، فشار جمهوری‌خواهان بر دولت دموکرات آمریکا برای داشتن «پلن بی» علیه ایران افزایش یافته. این برنامه جایگزین به طور خلاصه شامل اجرای سرسختانه و گسترش تحریم‌های اقتصادی و نیز اقدام نظامی است.