گروهی از زنان در شهر کابل سه‌شنبه ۴ آبان / ۲۶ اکتبر در اعتراض به سکوت جامعه‌ بین‌المللی نسبت به بسته ماندن نهادهای آموزشی افغانستان به ‌روی دختران و ممنوعیت کار زنان توسط طالبان تجمعی در مقابل دفتر هیأت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) برپا کردند. آن‌ها با سردادن و حمل شعارهای «حق آموزش، حق کار، حقوق اساسی زنان است»، «جهان چرا نابودی زنان [افغانستان] را تماشا می‌کند»، «زن هم بشر است» و «تاریخ از سکوت جامعه‌ جهانی شرمنده خواهد شد»، بی‌اعتنایی جامعه‌ بین‌المللی به‌ویژه سازمان ملل در برابر این اقدام‌های طالبان را «شرم‌آور» خواندند. اعتراض و راهپیمایی زنان در چهارراه مسعود کابل با جلوگیری افراد طالبان روبه‌رو شد. به‌گفته شرکت‌کنندگان، طالبان ابتدا زنان معترض را محاصره و سپس متفرق‌ کردند. معترضان پس از پراکنده شدن بار دیگر در مقابل دفتر یوناما گرد آمدند. پنج‌شنبه ۲۹ مهر / ۲۱ اکتبر نیز گروهی از زنان در شهر کابل به خیابان آمدند و در اعتراض به بسته ماندن نهادهای آموزشی به ‌روی دختران و وضعیت بد اقتصادی تظاهرات کردند. طالبان با تسلط بر افغانستان در بخش‌های مختلف محدودیت‌های شدیدی علیه زنان اعمال کرده‌اند. اعتراضات زنان در افغانستان در حالی ادامه دارد که طالبان هرگونه تظاهراتی را ممنوع اعلام کرده است.