موضوع نظرسنجی جدید زمانه، آینده نظام جمهوری اسلامی ایران پس از خامنه‌ای است.

انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۳۹۸ و انتخابات ریاست‌جمهوری در ۱۴۰۰ و یکدست‌ترشدن حکومت به نفع نیروهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی این بحث را هم در فضای عمومی از همیشه داغ‌تر کرد: آیا دوران انتقال از علی خامنه‌ای فرارسیده است؟

ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی، ریاست مجلس محمدباقر قالیباف، اشاره‌های علی خامنه‌ای به نظام پارلمانی در برابر ریاستی، قدرت گرفتن هر چه بیشتر سپاه پاسداران و اخبار تأییدنشده از بیماری رهبر جمهوری ۸۲ ساله از جمله عوامل و زمینه‌هایی گمانه‌زنی‌‌ درباره جانشین خامنه‌ای در سال‌های اخیر بوده‌اند. تحلیل و تصور آنچه پس از مرگ یا کناره‌گیری رهبر فعلی − که ۳۲ سال بر رأس هرم قدرت در جمهوری اسلامی تکیه زده − رخ خواهد داد، دشوار است.

  •  آیا فرصت سلطه کامل برای سپاه پاسداران که بخش عظیمی از اقتصاد را در دست دارد و اهرم اصلی اعمال قدرت سرکوب‌گر است، فراهم خواهد شد؟
  •  آیا رهبری موروثی می‌شود و به مجتبی خامنه‌ای واگذار؟
  •  آیا ابراهیم رئیسی برای تکیه زدن بر کرسی رهبری این چنین رده‌های قدرت را بالا آمده؟ مردم ایران از آینده پس از علی خامنه‌ای انتظار گشایش دارند یا از آن می‌هراسند؟

پاسخ به این گونه پرسش‌ها طبعا باید مبتنی بر سطحی از اطلاعات مشخص از وضعیت و روابط سیاسی باشد. اما این نیز که افق انتظار ما چیست مهم است و تصورهای عمومی از آینده خود می‌تواند عاملی شکل‌دهنده به آن باشد.

انگیزه این نظرسنجی این است که با گمانه‌های رایج آشنا شویم و ببینیم تصورها از آینده نظام مستقر چیست: پس از خامنه‌ای، چه رخ خواهد داد؟ چه کسی بر تخت قدرت خواهد نشست؟ آیا دوران انتقال قدرت پس از خامنه‌ای بحران‌زا خواهد بود؟

◄ برای شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.

تا عصر سه‌شنبه ۲۵ آبان / ۱۶ نوامبر فرصت دارید در این نظرسنجی شرکت کنید.

پنل نظرسنجی “زمانه” می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما دیدگا‌ه‌های مختلف‌تان را در مورد مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد.

پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را از طریق  panel@radiozamaneh.com  با ما در میان بگذارید.

◄ برای عضویت در پنل نظرسنجی زمانه اینجا کلیک کنید.