قصه و حکایت و داستان و رمان در عمر طولانی خود همواره یکی از مهم ترین و تاثیرگزارترین ابداعات بشری بر صحنه حیات بوده است.

قدرت ادبیات داستانی تا بدان جاست که شخصیت های تاریخی مهمی را شیفته خود کرده است و تأثیرات تاریخ‌سازی بر جای نهاده است.

رقابتی پرمناقشه وجود دارد میان ادبیات با متون مقدس. مناقشات میان این دو اگرچه حدت گذشته را ندارد اما دست‌کم در برخی نقاط جهان تا امروز ادامه داشته است.

در وبیناری که پنج‌شنبه، ۱۸ نوامبر/ ۲۷ آبان در زمانه برگزار شد، امیرحسن چهل‌تن، رمان‌نویس، به بررسی جهان داستان و تاریخ آن پرداخت. رمان‌های «تهران شهر بی آسمان»، «سپیده دم ایرانی»، «خوشنویسِ اصفهان» و «محفل عاشقان ادب» چند نمونه از آثار امیرحسن چهل‌تن است.

در ادامه می‌توانید این وبینار را مشاهده کنید: