در روستاهای جنادله و خسرج در شهرستان حمیدیه پل ارتباطی وجود ندارد و اهالی منطقه مجبور به استفاده از دوبه (شناور) هستند. 

در این مسیر خطرناک امکان غرق شدن یا سرازیر شدن احشام و ماشین به رودخانه وجود دارد.

گفته می‌شود در سال ۱۳۹۸ کلنگ پل ارتباطی در روستای خسرج و جنادله زده شده اما هنوز هم روستاییان از داشتن مسیری امن بی‌بهره‌اند.