منتقدان برجامیِ بایدن در آمریکا: باید بر فشارها بر ایران افزود

با نزدیک شدن به آغاز دور هفتم مذاکرات برجام در وین، انتقاد جمهوری‌خواهان و برخی دموکرات‌ها از استراتژی بایدن در قبال ایران بالا گرفته است. آنها دولت دموکرات‌ها را به ضعف در برابر جمهوری اسلامی متهم کرده اند و مدعی‌اند توافقی ضعیف‌تر از برجام پیش رو خواهد بود.