کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران، در شبستان روح‌الله خمینی گفت که در این پایگاه برای دولت و نظام اسلامی دعا کنید، زیرا دولت با مشکلات زیادی مواجه است که حل این مشکلات به دعا و کمک خداوند و اهل بیت نیاز دارد. وضعیت اقتصادی دولت وخیم است. در نیمه نخست امسال با محقق نشدن درآمدهای نفتی پیش‌بینی‌شده، دولت ۲۳ هزار میلیارد تومان از منابع صندوق توسعه ملی برداشت کرده است؛ رقمی معادل دو برابر یک سال قبل. گزارش عملکرد شش ماه نخست بودجه ۱۴۰۰ ایران که از سوی دیوان محاسبات منتشر شده نشان‌دهنده کاهش شدید درآمدهای نفت و گاز ایران، رشد برداشت از صندوق توسعه ملی و محقق نشدن درآمد پیش‌بینی شده از فروش اموال منقول و غیرمنقول و واگذاری شرکت‌های دولتی است. بر اساس گزارش خزانه‌داری کل ایران در آبان ماه دولت ابراهیم رئیسی با کسری شدید بودجه و درآمد مواجه است. کرونا و تحریم‌های گسترده آمریکا، رانت‌خواری‌ها، سوءمدیریت‌، خصوصی‌سازی و خصولتی‌سازی‌ها اقتصاد ایران را به بستر مرگ کشانده است. وضعیت اقتصادی چنان وخیم است که امام جمعه موقت تهران به ناتوانی دولت برای بهبود و پیشرفت اقتصاد ایران اذعان کرده و مسئولیت حل مشکلات را به خدا و اهل بیت سپرده است.