ایران به دنبال روابط نزدیک با چین ــ آیا پکن نیز به اندازه تهران مشتاق است؟

ایران به دنبال کمک چین برای خنثی‌کردن تحریم‌ها و کاهش نفوذ واشنگتن در خاورمیانه است اما منافع چین متنوع‌تر از صرف همکاری با جمهوری اسلامی است.