سرایت شیرابه زباله به خاک و آلودگی رودخانه‌ها و آب‌های زیرزمینی موجب آلودگی زمین‌های کشاورزی و شالیزارهای این منطقه می‌شود.

از سوی دیگر چرای گاوها میان زباله‌ها موجب آلودگی محصولات لبنی و گوشتی خواهد شد.

مدیریت پسماند در گیلان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد و گفته می‌شود دفن زباله در ۲۶ مرکز این استان به شیوه‌ای غیراصولی انجام می‌شود. 

انباشت غیراصولی زباله در روستای کشل آزادسرا واقع در استان گیلان، تهدیدی جدی برای ساکنان روستا و محیط زیست منطقه است.