با گذشت ۱۷ روز از زمان بازداشت، نرگس محمدی، فعال مدنی همچنان در یکی از سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین است. نیروهای امنیتی نرگس محمدی را در تاریخ ۲۵ آبان ماه به دلیل شرکت در مراسم یادبود ابراهیم کتاب‌دار، از جان باختگان اعتراضات آبان ۹۸ در کرج بازداشت شد. او را اول آذرماه برای تفهیم اتهام به دادسرای مقدس اعزام کردند و دوباره به سلول انفرادی بازگردانده شد.

تقی رحمانی همسر نرگس محمدی در توییتر خود درباره وضعیت نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده و از تداوم بازداشت او در سلول انفرادی خبر داده است.

نرگس محمدی در مهر ۹۹ پس از تحمل پنج سال و نیم حبس در زندان‌های اوین و زنجان، آزاد شد. نهادهای امنیتی اما پرونده‌ای را در دوران حبس علیه او گشوده و او را به «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار بیانیه (بیانیه مبارزه با اعدام)»، «تحصن در دفتر زندان (تحصن دی ماه سال۹۸ در اعتراض به کشتار مردم در خیابان‌های سراسر کشور)»، «تمرد از ریاست و مقامات زندان (برای پایان دادن به تحصن اعتراضی)»، «تخریب شیشه‌ها» و «افترا نسبت به اتهام شکنجه‌گری و ایراد ضرب و جرح» متهم کردند.

نرگس محمدی ضمن اعتراض به «اراده نهادهای امنیتی برای نشاندن شاکی در جایگاه متهم»، از شرکت در جلسات رسیدگی سر باز زد. شعبه ۱۱۷۷ دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی قدس تهران اما به صورت غیابی نرگس محمدی را در حکمی قطعی به تحمل ۸۰ ضربه شلاق تعزیری ، ۳۰ ماه حبس تعزیری و پرداخت دو فقره جزای نقدی محکوم کرد. او اعلام کرده است این حکم «ظالمانه و شرم‌آور»‌ را نمی‌پذیرد.