موضوع نظرسنجی جدید زمانه «ریشه‌ها و نمودهای زن‌ستیزی و خشونت علیه زنان» است.

کمتر کسی است که نفس وجود خشونت علیه زنان در ایران را انکار کند، هرچند در مورد مصادیق، ریشه‌ها و معنای آن اختلاف نظر وجود دارد.

شیوه‌های اعمال خشونت علیه زنان متنوع است و سایه زن‌ستیزی هم بر حوزه خصوصی و هم بر حوزه عمومی گسترده است. زن‌ستیزی تنها به خشونت فیزیکی علیه زنان خلاصه نمی‌شود و وجوه غیرفیزیکی و نمادین نیز دارد.

در اظهار نظرها و بحث‌ها درمورد زمینه‌های خشونت علیه زنان هم به فرهنگ و عرف عمومی اشاره می‌شود و هم به ساختار سیاسی استبدادی و مردسالار حاکم. ایدئولوژی دینی حکومتی هم گاه به عنوان عامل اصلی، و گاه به عنوان عامل تشدید کننده در نظر گرفته می‌شود.

نظر شما درمورد عوامل و نمودهای خشونت علیه زنان چیست؟ عرف و قانون، هر یک، در زن‌ستیزی موجود چه سهمی دارند؟ اکثر مردم ایران درباره حجاب اجباری زنان چه فکر می‌کند؟ آیا در ایران امروز زنان از فرصت‌اشتغال و تحصیل برابر با مردان برخوردارند یا خیر؟

◄ برای شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.

تا عصر سه‌شنبه ۲۳ آذر / ۱۴ دسامبر فرصت دارید در نظرسنجی شرکت کنید.

پنل نظرسنجی “زمانه” می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما دیدگا‌ه‌های مختلف‌تان را در مورد مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد.

پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را از طریق  panel@radiozamaneh.com  با ما در میان بگذارید.

◄ برای عضویت در پنل نظرسنجی زمانه اینجا کلیک کنید.