نظام سلامت افغانستان در آستانه فروپاشی است

در بیمارستان‌های افغانستان سوخت مورد نیاز به‌منظور تولید اکسیژن برای بیماران مبتلا به کرونا و ذخایر داروهای ضروری رو به اتمام است. کارکنان بیمارستان‌ها با این‌که ماه‌هاست حقوق نگرفته‌اند همچنان به سر کار می‌روند، اما برای گذران زندگی در خانه با مشکل روبه‌رو هستند. وضعیت اسفبار از حد تصور فراتر است.