آیا برجام و تنش در شرق اوکراین به هم ربطی دارند؟

تنش در شرق اوکراین پیش از امضای برجام در ۲۰۱۵ هم وجود داشت و آن زمان گزارش‌هایی از توافق‌های واشنگتن و مسکو با نظر به این بده−بستان منتشر شد:‌ آمریکا بر رخدادهای شرق اوکراین چشم بپوشد و روسیه در موفقیت برجام تأثیرگذار باشد. حالا دوباره مذاکرات برجام به مرحله‌ای حساس رسیده و تنش‌ها در شرق اوکراین بالا گرفته. آیا واقعا سرنوشت برجام و شرق اوکراین به هم گره خورده است؟