صدور جواز کشف و استخراج معدن‌های سنگ در اردیبهشت ۱۴۰۰ در رشته‌کوه‌های شمالی علویجه، شرایط طبیعی منطقه را به خطر انداخته است و توقف فعالیت معادن به یکی از مطالبات جدی مردم این منطقه تبدیل شده است.

در حال حاضر سه معدن در سه نقطه مختلف این بستر کوهستانی آغاز به کار کرده‌اند و به گفته ساکنان منطقه هیچکدام از این معدن‌داران، بومی نیستند. آنها معتقدند «معدن‌داران، عِرق و ارادتی به کوهستان‌ این منطقه ندارند و مراقب طبیعت بکر آنجا نیستند.

کوه‌های «چهارکوه» و «دره برزین» در رشته‌کوه زاگرس، به عنوان نمادهای شهرستان علویجه در اصفهان شناخته می‌شوند.

این منطقه به دلیل دارا بودن پوشش گیاهی ویژه و مراتع، محلی مناسب برای چرای دام‌های محلی و برداشت گیاهان دارویی بوده است.