مقام‌های طالبان در بلخ در روز ۹ دی جلسه‌ای برگزار کرده‌اند تا در مورد «حمام‌های عمومی» و حضور زنان در آنجا تصمیم‌گیری کنند. وب‌سایت طلوع‌نیوز از رسانه‌های داخلی افغانستان در گزارشی نتیجه این نشست را ممنوع اعلام شدن ورود زنان به حمام‌های عمومی اعلام کرد. سردار محمد رحیمی که رئیس شورای امر به معروف بلخ است گفته است: «حمام‌های عمومی زنانه ممنوع هستند و حمام‌های خصوصی زنانه اجازه دارند باز باشند، اما (زنان) باید لباس‌های شرعی بپوشند و حجابشان را رعایت کنند.» این گروه از مقام‌های طالبان شرط فعالیت حمام‌های خصوصی و حضور زنان در مدارس و مطب دکتر را این دانسته‌اند که همه کارکنان این مراکز صرفاً زن باشند. در این نشست در مورد حضور مردان در حمام‌های عمومی هم اینگونه تصمیم گرفته شده که مردان باید همواره «عورت» خود را بپوشانند. شورای امر به معروف بلخ گفته منظورش از «عورت» «مرد از زیر ناف تا زیر زانو» است. پیش از این شورای امر به معروف مزار شریف فعالیت تمامی حمام‌های عمومی، استخر و سونا را به صورت کلی ممنوع کرده است. طالبان پس از سقوط کابل در ماه مرداد بر افغانستان مسلط شده‌اند و در حال تدوین دستور‌العمل‌ها و اجرای قوانین شریعت اسلام در این کشور هستند. بیشترین قوانین و بخشنامه‌های صادرشده طالبان در امور مدنی در ۵ ماه گذشته برای محدود کردن و به انزوا کشیدن زنان افغانستان بوده است.