واکسن پروتئینی سینوفارم در دوز سوم بهتر از دوزهای قبلی در برابر سویه اومیکرون ظاهر می‌شود. براساس مطالعه‌ای که روز سه‌شنبه ۱۴ دی / ۴ ژانویه نتایج آن منتشر شد، واحد تقویتی (دوز سوم) واکسن چینی سینوفارم آنتی‌بادی قوی‌تری علیه سویه اومیکرون کووید-۱۹ تولید می‌کند. نتایج این مطالعه که مورد همتاخوانی (peer review) قرار نگرفته در میان نگرانی‌ها از اثربخشی واکسن سینوفارم درحالی‌که سویه اومیکرون جهان را می‌پیماید منتشر می‌شود. مطالعات قبلی حاکی از آن بود که واکسن تقویتی سینوفارم وقتی به اومیکرون می‌رسد نسبت به سایر سویه‌ها‌ی پیشین ویروس کرونا ضعیف‌ترعمل می‌کند. واکسن سینوفارم یکی از پنج واکسن پراستفاده کرونا در جهان است. واکسن‌‌های فایزر، آسترازنکا و مدرنا پراستفاده‌ترین واکسن‌های کرونا هستند. درایران واکسن‌های کوواکسین، آسترازنکا، اسپوتینک‌وی و سینوفارم از جمله واکسن‌‌های خارجی هستند که مجوز وزارت بهداشت ایران را دریافت کرده‌اند.