مناره‌های ساربان، باباسوخته، چهل‌دختران و منارجنبان از مناره‌هایی هستند که با قرار گرفتن در بافت مسکونی بیش از مناره‌های دیگر اصفهان در معرض خطر تخریب قرار دارند.

حرکت اتومبیل‌ها از کنار مناره‌های بی‌حفاظ صدمات جبران‌ناپذیری را به بار می‌آورند. علاوه‌بر بی‌توجهی مسئولان، فرونشست زمین نیز بافت تاریخی اصفهان را تهدید می‌کند.

فرونشست زمین در اصفهان به مرحله بحرانی رسیده و گفته می‌شود نرخ سالیانه فرونشست در منطقه شمالی اصفهان حدود ۱۵ سانتیمتر است.

خشکسالی، برداشت‌ بی‌رویه آب از سفره‌های زیرزمینی و قطع جریان آب زاینده‌رود، از عواملی هستند که موجب شدت گرفتن فرونشست زمین در اصفهان شده است.