اعتراضات زنان افغانستان به طالبان ادامه دارد. یک‌شنبه ۲۶ دی/ ۱۶ ژانویه در ادامه این اعتراضات گروهی از زنان در کابل به خیابان آمدند تا به کشته شدن زینب عبدالهی که در غرب کابل جان باخته، و ناپدید شدن عالیه عزیزی، مدیر بخش زنان زندان هرات پیش از سلطه دوباره طالبان بر افغانستان، که از چهار ماه قبل در اسارت اسلامگرایان افراطی این گروه است، اعتراض کنند. «صبح کابل» گزارش کرده است که نیروهای طالبان با گاز اشک اور به زنان معترض یورش برده‌اند تا آن‌ها را پراکنده کنند. معترضان گفته‌اند که لحظاتی پس از تجمع آن‌ها، نیروهای طالبان با خشونت به اعتراضات حمله کرده و برای پراکنده‌‌کردن معترضان از گاز اشک‌آور و شوک برقی استفاده کرده‌اند. با این حال، زنان معترض گفته‌اند که هیچ‌گاه از طالبان نمی‌ترسند و سکوت نمی‌کنند: «تا زمانی که یک قطره خون در وجود ما باشد، ایستادگی می‌کنیم و می‌رزمیم.» زنان افغانستان در روزهای گذشته نیز در برخی مناطق به خیابان آمدند تا اعتراض خود را به بستن مدارس بر روی دختران، خانه‌نشین‌کردن زنان و تحمیل فقر و گرسنگی بر مردم نشان بدهند.