سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران دوشنبه ۱۷ ژانویه/ ۲۷ دی همزمان با بازگشت مذاکره‌کنندگان ارشد طرف‌های مذاکرات برجام از پایتخت‌های سیاسی‌شان یه وین درباره روند مذاکرات گفت: «بسیاری از جداول آماده شده و ستون‌های این جداول نیز آماده هستند. بخشی از پرانتزها پاکسازی شدند و توافقات درباره ایده‌ها تا حدود زیادی انجام شده و در حال تبدیل به کلمات هستند.» خطیب‌زاده در ادامه افزود: «آنچه باقی مانده، موضوعات کلیدی است که تصمیمات خاص سیاسی را می‌طلبد و واشنگتن باید تصمیمات خود را درباره مسائل باقیمانده اعلام کند. اگر این اتفاقات بیفتد با سرعت خوبی در حال رسیدن به توافق پایدار خواهیم بود.» رئیسان هیأت‌های مذاکره کننده دوشنبه ۱۷ ژانویه/ ۲۷ دی برای ادامه مذاکرات به وین باز می‌گردند و گفت‌وگوها در چارچوب دیدارهای دو جانبه و چندجانبه ادامه می‌یابد. در این مدت و در غیاب دیپلمات‌های ارشد طرف‌های توافق، جلسه کارگروه سوم (ترتیبات اجرایی) با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ در هتل کوبورگ وین برگزار شد. پیش از این جلسه، نشست کارگروه رفع تحریم با حضور کارشناسان ایران و گروه ۱+۴ در محل هتل کوبورگ برگزار شده بود. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا پنجشنبه گذشته هشدار داده بود که «فقط چند هفته» برای احیای برجام باقی مانده و در صورت شکست مذاکرات، واشنگتن آماده است گزینه‌های دیگر را مدنظر قرار دهد.»