https://www.radiozamaneh.com/701042

ایران دو دهه است که درگیر پرونده هسته‌ای است، پرونده‌ای که هزینه‌های زیادی را به شهروندان ایرانی تحمیل کرده است.

همزمان با مذاکرات احیا برجام در وین، مهران مصطفوی در وبیناری آخرین وضعیت مذاکرات و مسائل آن را تشریح کرد.

در این وبینار، مهران مصطفوی پرسش‌های زیر را درباره مذاکرات برجامی طرح و پاسخ داد:

۱ـ موضوع مذاکرات وین چیست؟

۲ـ چه کسی از سوی ایران مذاکره می‌کند؟

۳ ـ چه عواملی باعث کندی مذاکرات است؟ اختلافات درباره چه مواردی است؟

این وبینار را ببینید:

مهران مصطفوی دکترای شیمی−فیزیک دارد و از سال ۱۹۹۵ بعنوان استاد دانشگاه در دانشگاه پاریس ساکله که بزرگترین دانشگاه فرانسه است تدریس می کند؛ رشته تحقیقاتی او اثرات شیمیایی تشعشعات هسته‌ای است . او به مدت ۹ سال ریاست انستیتوی شیمی فیزیک این دانشگاه را بعهده داشت و اکنون در فرانسه در سطح ملی در مرکز ملی پژوهش‌های علمی فرانسه این کار را انجام می‌دهد. او بیش از ۲۰۰ مقاله علمی در رشته شیمی فیزیک دارد و در ده‌ها کنفرانس بین‌المللی دعوت شده است. مهران مصطفوی بیش از ۱۰ سال است که درباره سیاست هسته‌ای ایران تحقیق می‌کند و ده‌ها مقاله و مصاحبه در این مورد دارد. او از سال ۱۳۶۰ در فرانسه پناهنده است.