جنبش اعتراضی معلمان برای بهبود معیشت، آموزش رایگان و با کیفیت، عاری از پیش‌داوری‌های مذهبی، جنسیتی و قومیتی در ماه‌های اخیر با کیفیت تازه‌ای فراروئیده است. حکومت در برابر خواست‌های معلمان، جز تلاش برای ایجاد تفرقه میان گروه‌های معلمان، اعمال فشار بر «شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان» تشکل مستقل معلمان و پرونده‌سازی، احضار و دستگیری فعالان صنفی معلمان واکنشی نشان نداده است. در آخرین اقدام از این دست، نیروهای امنیتی چهارشنبه ۲۹ دی‌ماه، محمد تقی فلاحی، دبیرکل کانون صنفی معلمان را بازداشت و به زندان اوین منتقل کردند.

چرا جنبش اعتراضی معلمان به رغم گستردگی قادر به تحمیل خواست‌های خود به حکومت نشده است، چه موانعی بر سر راه وجود دارد و آیا معلمان قادرند مطالبات خود را به حکومت تحمیل کنند یا در این راه نیازمند پیوند با سایر جنبش های اعتراضی‌اند؟ زمانه به منظور بررسی این موضوع‌ها پیرامون اعتراض‌های سراسری معلمان، با محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان وبیناری برگزار کرده است.

مشاهده وبینار: