سه نفر دیگر به اعتصاب غذای وین در دفاع از زندانیان سیاسی و دوتابعیتی ایران پیوستند

در پی اعتصاب غذای بری روزن و جمشید برزگر در مقابل محل مذاکرات احیای برجام در وین، نزار زاکا، مینا احدی و فریبا داودی مهاجر نیز اعلام کردند که به این اعتصاب پیوستند. آن‌ها خواهان آزادی زندانیان سیاسی و دوتابعیتی و همچنین تحقیقات بین‌المللی در مورد مرگ بکتاش آبتین در زندان هستند و معتقدند در مذاکرات هسته‌ای باید نقض حقوق بشر در ایران نیز مطرح شود.