سازمان عفوبین‌الملل در روز جهانی آموزش با راه‌اندازی هشتگ «OpenSchoolsForGirls» از طالبان خواست که مدرسه‌ها را به‌روی دانش‌‌آموزان دختر باز کنند. عفو بین‌الملل در توئیتی گفته است که طالبان ۱۲۹ روز است دختران بالاتر از ۱۲ سال را از رفتن به مدرسه محروم کرده‌اند و دختران افغانستان از حق اساسی برای تحصیل بازمانده‌اند. طالبان هیچ تاریخی را برای بازگشایی مدارس دختران تعیین نکرده‌اند و تنها وعده داده‌اند که در سال آینده مدارس دختران باز خواهد شد. آن‌ها گفته‌اند مدارس دخترانه زمانی بازگشایی خواهد شد که محیط مناسب از لحاظ دینی و فرهنگی برای آموزش دختران فراهم شود. مقام‌های وزارت تحصیلات عالی طالبان نیز گفته‌اند به‌زودی دانشگاه‌های دولتی به‌ روی دانشجویان پسر و دختر با حذف نظام آموزشی مختلط بازگشایی خواهند شد.