کمبود آب موجب خشک شدن بیشتر اراضی منطقه چهارطاقی و چاله سنبک شده است. این در حالی است که کارخانه فولاد کویر در این مناطق فعالیت دارد. آب مصرفی این کارخانه از ذخایر آب زیرزمینی تامین می‌شود و سفره‌های آبی منطقه به سرعت رو به کاهش است. صنایع مرتبط با فولاد از جمله صنایع پر مصرف در زمینه آب و برق هستند.

از سوی دیگر رهاسازی پساب صنعتی در منطقه بحران زیست محیطی را به همراه داشته است.

آلودگی منابع آبی، مسمومیت جانوران و آلودگی خاک از جمله مواردی است که تخلیه پساب به همراه دارد.

پساب‌ صنعتی می‌تواند آسیب جبران‌ناپذیری را به اکوسیستم منطقه وارد کند و موجب زوال تدریجی کویر می‌شود.