انتظار می‌رود جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا، یک زن آمریکایی آفریقایی تبار را برای دیوان عالی آمریکا معرفی کند. این فرد جایگزین استفن بریر، قاضی لیبرال دیوان‌‌عالی خواهد شد که قرار است ماه ژوئن امسال بازنشسته شود. در دیوان‌عالی آمریکا اکنون ۶ قاضی محافظه‌کار و ۳ قاضی لیبرال خدمت می‌کنند، و جایگزین قاضی بریر این ترکیب را تغییر نخواهد داد و اکثریت محافظه‌کار دیوانعالی برجا خواهد ماند. دیوان‌عالی آمریکا نقشی کلیدی در زندگی آمریکایی‌ها دارد و در زمینه آرای حقوقی که به چالش کشیده می‌شوند و نیز اختلافات میان ایالت‌ها و دولت فدرال حرف نهایی را می‌زند. دیوان‌عالی آمریکا ۹ قاضی دارد که همگی به صورت مادام العمر در این جایگاه خدمت می‌کنند. قضات دیوانعالی توسط رئیس جمهوری آمریکا نامزد شده و بعد باید به تأیید سنای آمریکا برسند.