ورود سامانه سودانی، در استان کرمان در ۲۵ تا ۳۰ دی ماه منطقه را با سیلاب گسترده‌ای مواجه کرد که خسارات فراوانی را نیز به همراه داشت.

این در حالی است که ساکنان جنوب استان کرمان برای تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی با مشکل روبه‌رو بودند و میزان بارندگی ۶۷ درصد کمتر از متوسط بلندمدت بارندگی در این استان بود، اما تنها در رودبار جنوب طی یک روز ۲۰۰ میلی‌متر باران بارید.

به دلیل عدم وجود سازه‌های خروج آب، سیل بسیاری از شهرستان‌های جنوبی استان کرمان را فرا گرفت. میزان بالای بارندگی و عدم لایروبی رودخانه و وجود پل‌های غیراستاندارد موجب وارد شدن سیلاب به شهرهای رودبار، قلعه‌گنج و کهنوج شد و ۱۳۲ روستا در جنوب کرمان در محاصره سیل قرار داد.

اکنون روستاییان سیل‌زده در شرایط نامطلوبی قرار دارند و بسیاری از آنها از داشتن حداقل امکانات محروم هستند.