توقف مذاکرات؛ تحصن و اعتصاب غذا در وین ادامه دارد

خواسته اعتصاب کنندگان، رعایت حقوق زندانیان سیاسی و آزادی فوری آنهاست. آنها همچنین خواسته‌اند آنچه در مورد بکتاش آبتین و دیگر زندانیان جان‌باخته در ایران روی داده، بار دیگر تکرار نشود.