مطالعه‌ای که توسط دانشگاه شهر اولم واقع در جنوب آلمان انجام شده نشان می‌دهد که واکسن‌های ضد کوویدـ۱۹ می‌توانند در برابر سایر ویروس‌های کرونا نیز محافظت کنند. این ویروس‌ها در ساختار پروتئین سنبله (اسپایک یا پلپومر) که در واکسیناسیون برای ایمن‌سازی استفاده می‌شود مشابه هستند.

تاکنون در مجموع شش ویروس کرونا افراد را مبتلا کرده‌اند. از جمله این‌ها ویروس‌های مرگبار «مِرس» (MERS) و«سارس» (SARS) و همچنین ویروس‌های سرماخوردگی بی‌ضرر و گسترده هستند.

پژوهشگران تأثیر واکسیناسیون را در یک گروه کوچک ۲۴ نفره آزمایش کرده‌اند. افراد مورد آزمایش پیش و پس از واکسیناسیون کامل با واکسن‌های آسترازنکا و فایزر خون خود را اهدا کردند سپس دانشمندان در بررسی‌های خود متوجه شدند که پس از واکسیناسیون به‌طور مؤثری از عفونت سلول‌ها توسط ویروس‌های مختلف کرونا جلوگیری شده است.

حتی پس از اولین واکسیناسیون، افراد مورد آزمایش نوعی ایمنی در برابر دو نوع ویروس سرماخوردگی و مقاومت ضعیف‌تری در برابر یک ویروس دیگر سرماخوردگی داشتند. با این حال، پس از واکسیناسیون کامل، اثر خنثی‌کننده ویروس سرماخوردگی یک‌ونیم تا چهار برابر بیشتر بود.

یانیس مولر، دانشمند مؤسسه ویروس‌شناسی مولکولی اولم در بیانیه‌ مطبوعاتی خود گفت:

«مطالعات ما نشان می‌دهد که واکسیناسیون کووید، فعالیت خنثی‌کننده در برابر ویروس‌های کرونایی فصلی را افزایش می‌دهد.»

به‌گفته پژوهشگران، ممکن است با واکسیناسیون کرونا به‌طور کامل از سرماخوردگی جلوگیری نشود، زیرا احتمالاً ایمنی بسیار ضعیف و بسیار کوتاه‌مدت است؛ اما احتمالاً ابتلا به سرماخوردگی نادرتر، کوتاهتر و با شدت کمتری رخ می‌دهد. این‌که این میزان تا چه اندازه خواهد بود موضوعی است که باید با مطالعات بیشتر مشخص شود.