دفتر بازرس کل ویژه برای بازسازی افغانستان (سیگار) با استناد به گزارش برنامه‌ توسعه‌ سازمان ملل گفته است که محدودیت‌ بر اشتغال زنان، یک میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان خسارت وارد خواهد کرد. این دفتر در رشته‌توئیتی نوشته است که زنان قبل از قدرت‌گیری دوباره طالبان، بیش از ۲۰ درصد از نیروی کار افغانستان را تشکیل می‌دادند و به‌عنوان آموزگار، متخصصان بهداشتی، روزنامه‌نگار، مجری رسانه‌ها، قاضی، دادستان و وکلای مدافع کار می‌کردند. به‌گفته «سیگار»، با ممنوعیت کار زنان، پنج درصد تولید ناخالص افغانستان کاهش خواهد یافت. برنامه‌ توسعه سازمان ملل و صندوق بین‌المللی پول کاهش تولید ناخالص اقتصاد افغانستان در سال گذشته میلادی را ۲۰ تا ۳۰ درصد تخمین زده‌ بودند. با روی ‌کار آمدن طالبان کمک‌های خارجی به افغانستان قطع و اقتصاد افغانستان که به حمایت‌های خارجی وابسته بود، با فروپاشی کامل مواجه شد. با تسلط طالبان محدودیت بر کار زنان اعمال شد و زنانی که نان‌آور خانه‌ بودند، در تأمین نیازهای زندگی خود با مشکل روبه‌رو شدند. منابع سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر می‌گویند در حال حاضر بیش از ۹۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر قرار دارند و بیش از نیمی از جمعیت آن با گرسنگی شدید مواجه‌اند.