عمده‌ترین علت آلودگی نفتی در دریاها، نشت نفت از لوله‌های انتقالی بستر دریا است و بی‌توجهی به آن انتشار آلودگی گسترده در سواحل را به همراه دارد.

تنها فعالیت‌های نفتی نیست که حیات زیست بوم خلیج فارس را به خطر می‌اندازد، بلکه ورود پساب‌های شهری و صنعتی عواملی هستند که شرایط را برای شهروندان و آبزیان بحرانی می‌کنند. افزون بر این، رهاسازی سوخت توسط قاچاقچیان به آلودگی در خلیج فارس دامن می‌زند. 

در سال‌های گذشته تلاش‌ها و اعتراض‌های دوستداران محیط زیست بی‌نتیجه مانده است و خلیج فارس در معرض آلودگی گسترده قرار دارد.