موضوع نظرسنجی جدید زمانه «قوانین فقهی، مجازات اسلامی و خشونت‌های مبتنی بر جنسیت» است.

قتل‌هایی که در ایران به بهانه ناموس، آبرو و در واقع برای حفظ قدرت مردان خانواده رخ می‌دهد و قربانیان آن زنان، دختران و گروه‌های اقلیت جنسی هستند، ادامه دارند. بسیاری از فعالان حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی معتقدند که خلا قوانین حمایتی برای مبارزه با خشونت‌های مبتنی بر جنسیت وجود دارد و ساختار قانون مجازات اسلامی که هم بر اساس قوانین فقه شیعه دوازده امامی نوشته شده، خود توجیه کننده خشونت علیه زنان در خانواده است.

احکام شرعی و فقهی در دوران پادشاهی پهلوی در «قانون کیفری همگانی» وجود داشتند. با تثبیت جمهوری اسلامی در ایران، نقش فقه در نظام جزا محوری‌تر و پررنگ‌تر شد.

در این نظرسنجی نظر شما را در مورد قوانین فقهی مندرج در قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران، تا آنجایی که به قتل‌های ناموسی، فرزندکشی و کتک زدن زنان خانواده مربوط می‌شوند، می‌پرسیم. می‌خواهیم بدانیم که شما در مورد مبنا و کارکرد اجتماعی این قوانین چه نظری دارید و آیا به نظر شما این قوانین با زیست‌جهان امروز شما تناسب دارند یا نه؟

بررسی حقوقی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت علاوه بر قانون جزا، باید قانون مدنی و به ویژه قوانین مربوط به دادگاه‌های خانواده را نیز دربرگیرد اما در این نظرسنجی نگاه ما تنها معطوف به قانون جزاست که برای جرایم کیفر مشخص می‌کند.

◄ برای شرکت در این نظرسنجی اینجا کلیک کنید.

تا عصر پنج‌شنبه روز  ۱۹ اسفند بهمن برابر با ۱۰ مارس فرصت دارید در این نظرسنجی شرکت کنید.

پنل نظرسنجی “زمانه” می‌خواهد با رجوع مستقیم به شما دیدگا‌ه‌های مختلف‌تان را در مورد مسئله‌های مهم سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بازتاب دهد.

پرسش‌ها و پیشنهادهای خود را از طریق  panel@radiozamaneh.com  با ما در میان بگذارید.

◄ برای عضویت در پنل نظرسنجی زمانه اینجا کلیک کنید.