به رسم سال‌های گذشته، شهروندان شیرازی و میهمانان نوروزی با گستردن سفره‌ هفت سین در حافظیه به استقبال بهار رفتند.