با فرارسیدن سال جدید شمسی و آغاز فصل بهار، موج‌‌های گرمایی بی‌سابقه در هر دو قطب زمین دانشمندان را نگران کرده است؛ نشانه‌ای دیگر از هرچه وخیم‌ترشدن بحران اقلیمی ناشی از گرمایش زمین به دلیل فعالیت‌های بشری. دما در جنوبگان در روزهای گذشته همزمان با تحویل سال نو شمسی به ۴۰ درجه سانتیگراد بالاتر از سطح عادی آن در این زمان از سال رسید. همزمان در شمالگان نیز دمای هوا ۳۰ درجه از حد عادی آن در این فصل شد. در این وقت سال، به شکل عادی جنوبگان باید در حال خارج‌شدن از تابستان خود و خنک‌تر شدن باشد و شمالگان هم در حال خروج از زمستان و ورود به فصل گرم‌تر. دمایی که اکنون در آنها ثبت شده، بی‌سابقه است. دانشمندان می‌گویند این دماها «تاریخی»، و «دراماتیک» هستند و هشدار داده‌اند که آنها را باید نشانه‌ی سرعت گرفتن بحران اقلیمی دانست. پیامدهای بحران اقلیمی ناشی از گرمایش زمین در سرتاسر جهان مشاهده می‌شوند و دانشمندان پنل تغییرات اقلیمی سازمان ملل بارها گفته‌اند که برای محدودماندن گرمایش زمین تا سطح ۱,۵ درجه نسبت به پیش از انقلاب صنعتی، باید تا ۲۰۳۰ معادل ۴۵ درصد از انتشار گازهای گلخانه‌ای در سطح جهان کاسته شود. این هدف به دلیل سیاست‌های دولت‌ها و شرکت‌های عظیم چندملیتی هنوز بعید به نظر می‌رسد.