چوگان به عنوان یکی از ورز‌ش‌های کهن شناخته می‌شود و منشا پیدایش آن را ایران باستان می‌دانند.

براساس مدارک موجود در منابع ایرانی و غیرایرانی و سنگ‌نبشته‌ای که اکنون در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود، قدمت این بازی به ۶۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی‌گردد.

گفته می‌شود اصفهان مهد این ورزش و میدان نقش جهان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین میدان چوگان در جهان است.

در انتقال و انتشار بازی چوگان به اروپا، بریتانیایی‌ها نقش مهمی داشتند. امروزه بیش از ۷۷ کشور مسابقات و برنامه‌های ویژه چوگان را برگزار می‌کنند و از سوی کمیته بین‌المللی المپیک نیز یکی از ورزش‌های جهانی محسوب می‌شود.

چوگان در آذر ماه ۱۳۹۶ در فهرست میراث فرهنگی ناملموس یونسکو به نام ایران ثبت شد.