احیای برجام: ادامه فشار منتقدان در آمریکا و منطقه بر دولت بایدن

بنا به گزارش‌ها، خارج کردن سپاه پاسداران از فهرست تحریم‌های تروریستی بزرگترین مانع بر جای مانده برای احیای برجام است. این مسأله با مخالفت گسترده متحدان منطقه‌ای واشنگتن و منتقدان داخلی دولت بایدن همراه شده است. آیا آمریکا علی‌رغم مخالفت‌ها برجام را امضا خواهد کرد؟