حکومت طالبان رشته موسیقی دانشکده‌ هنرهای دانشگاه کابل را حذف کرد و حدود ۵۰ دانشجوی این رشته از تحصیل باز ماندند. یکی از دانشجویان این دانشکده به روزنامه «اطلاعات روز» افغانستان گفت استادان رشته‌ موسیقی نیز از افغانستان رفته‌اند و در حال حاضر تنها یک استاد رشته‌ موسیقی در کابل باقی مانده است. قرار است همین استاد امتحانات نهایی دانشجویان سال چهارم این رشته را برگزار کند اما دانشجویان سال‌های اول، دوم و سوم بلاتکلیف خواهند ماند. به‌گفته این دانشجو ۸۰ درصد درس‌های آن‌ها عملی است و رئیس دانشکده‌ هنرها گفته است برگزاری کلاس‌های عملی موسیقی دیگر ممکن نیست. یک منبع دیگر در دانشکده‌‌ هنرهای دانشگاه کابل گفته است حکومت طالبان نام دانشکده موسیقی را نیز به «تصنیف و ترانه» تغییر داده و برنامه‌ درسی جدیدی را در دستور کار قرار داده است. حکومت طالبان نام انستیتو ملی موسیقی افغانستان را نیز به «ترنم و فرهنگ» تبدیل کرده است. اکثر دانش‌آموزان این انستیتو پس از روی‌ کار آمدن طالبان افغانستان را ترک کرده یا از آموزش دست کشیده‌اند. با قدرت‌گیری دوباره طالبان، شمار زیادی از خوانندگان افغانستان نیز این کشور را ترک کرده‌ و یا از فعالیت هنری دست کشیده‌اند. طالبان آوازخوانی و شنیدن موسیقی را حرام می‌دانند و پخش موسیقی در رسانه‌ها را نیز منع کرده‌اند.