احمد شیرزاد، نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصلاح‌طلب با انتقاد از دولت ابراهیم رئیسی گفت که «یکی از بزرگ‌ترین مشکلات دولت رئیسی این است که تمام ایل و تبار خود را بر سر کار آورده و کاری به تخصص ندارد و صرفا هر کس به آنها ابراز ارادت کند، مدیر خواهد شد بنابراین در چنین شرایطی نمی‌توان امید زیادی به آینده داشت.» او در مورد بی‌عملی و بی‌اختیاری ابراهیم رئیسی و دولتش هم گفت که «رئیسی با وجود ظاهر قدرتمند، تصمیم‌گیرنده نیست. نمونه آن مسئله مذاکرات است که همینطور در هوا مانده است. دولت رئیسی بیش از آنکه تصمیم‌گیرنده باشد، فقط مجری است و وزرایش هم همینطور.» شیرزاد بن‌بست ایجاد‌شده در مذاکرات احیای برجام را یکی از جلوه‌های این بی‌اختیاری دولت رئیسی دانشت و گفت: «وزارت خارجه که واقعا الکن است و فقط شاید همان سخنگوی این وزارت خانه بتواند چند کلمه صحبت کند. ماه‌هاست امیر عبدالهیان مدام می‌گوید به توافق نزدیکیم و صحبت‌هایی از این دست، اما می‌بینیم که این وزارتخانه برش کافی ندارد.»