محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشادِ ایران در واکنش به بیانیه زنان سینماگر در مورد آزار و خشونت جنسی در سینمای ایران، اعلام کرده است «بدون سروصداهای رسانه‌ای» به این موضوع رسیدگی خواهد کرد. به‌نوشته خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اسماعیلی همچنین اقدام زنان سینماگر در صدور بیانیه را حرکتی در قالب «مجموعه‌های صنفی» دانسته و گفته: «بنای ما این است که این مسأله، با حفظ شئونات افراد مورد رسیدگی قرار گیرد و بنابراین بازتاب خبری به آن معنا نخواهیم داشت.» وزیر ارشاد خواستار «زدودن بی‌اخلاقی یا پلشتی» از جامعه سینمایی ایران شده و گفته: «سازمان سینمایی برنامه‌ای برای این موضوع گذاشته و قرار است با همکاری خود اهالی سینما دنبال حل‌وفصل شود.» بیش از ۵۰۰ نفر از سینماگران زن، روز ۱۱ فروردین‌ماه، با انتشار بیانیه‌ای به «خشونت، آزار و باج‌گیری جنسی» در سینمای ایران اعتراض کرده بودند. این زنان در بیانیه خود اعلام کرده بودند: «در ماه‌های گذشته، زنان در بستری که با همت خود در طی جنبشی علیه خشونت جنسی فراهم کردند، روایت‌هایی حاکی از آزارگری و اعمال قدرت بر زنان در محیط سینما را منتشر کردند. گزارش‌هایی که نشان می‌دهد هر فرد صاحب قدرت و شهرت در ساز و کار سینمای ایران از موقعیت خود برای قلدری، تهدید، توهین، تحقیر و تعرض به زنان بهره‌برداری می‌کند. بی‌آنکه نهادهای قانونی، خانه سینما، سینماگران و منتقدان آنها را وادار به پاسخگویی و پذیرش مسئولیت کارشان کنند.» امضاء کنندگان این بیانیه همچنین روز ۲۰ فروردین‌ با برگزاری یک انتخابات، یک کمیته مستقل جهت بررسی سوء‌رفتارهای جنسی در سینمای ایران تشکیل دادند. هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، سمیه میرشمسی، غزاله معتمد و مارال جیرانی، پنج عضو این کمیته هستند که قرار است با کمک حقوق‌دانان و مشاوران، مطالبات زنان شاغل در حوزه سینما را پیگیری کنند.