ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی خطاب به اسرائیل گفت: «کوچک‌ترین تحرک شما از نیروهای مسلح ما مخفی نیست.» ابراهیم رئیسی صبح دوشنبه ۲۹ فروردین در مراسم صبح رژه ارتش ایران که هر سال در چنین روزی به مناسبت روز ارتش برگزار می‌شود گفت: «آمادگی ارتش برای دشمن این است که بداند قدرت نیروهای مسلح ما قدرت بازدارندگی است. کوچک‌ترین تحرکی از سوی دشمن از چشمان تیزبین نیروهای مسلح ما مخفی نیست. رژیم صهیونیستی بداند کوچکترین تحرک شما از نیروهای مسلح ما مخفی نیست و اگر کوچک‌ترین حرکتی از سوی شما رخ دهد، مقصد نیروهای مسلح ما مرکز رژیم صهیونسیتی خواهد بود و قدرت نیروهای مسلح ما شما را آرام نمی گذارد.» اسرائیل، جدا از توافق یا عدم توافق در وین حق حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را برای خود محفوظ دانسته است. پیش از این عاموس یادلین، رئیس سابق دستگاه اطلاعات ارتش اسراییل درباره احتمال حمله اسرائیل به ایران گفته بود: «نفتالی بنت به عنوان نخست‌وزیر باید تصمیم بگیرد که هیچ کاری نکند یا حمله‌ای انجام دهد. حمله نظامی آخرین راهکار ما بعد از اجرای همه گزینه‌های دیگر خواهد بود. من خوشحالم. ما فهمیده‌ایم که باید به مسأله حمله به ایران بودجه اختصاص داده شود و برنامه‌های نظامی باید با شرایط فعلی به‌روز شوند. اسرائیل توانایی نظامی برای حمله به ایران را دارد، مشکل ما در حمله نیست بلکه اتفاقی است که بعد از آن رخ می‌دهد و ملاحظات ما دقیقاً در اینجاست.»